שירות "משכנתא הפוכה ל- 60+"

משכנתא הפוכה הינו מכשיר פיננסי חדשני אשר "עשה עליה" לישראל בשנים האחרונות. משכנתא הפוכה מיועדת לבני +60 ומותאמת במיוחד לצרכי הגיל השלישי. 

 

מה מיוחד במשכנתא הפוכה לבני +60?

מדובר במשכנתא בעלת מספר מאפיינים שונים ומשמעותיים:

·         בשונה מהלוואה או משכנתא רגילה, המשכנתא ההפוכה ניתנת ללא החזרים חודשיים והלווה יכול לבחור, האם ברצונו להחזיר מידי חודש את הריבית על ההלוואה.  

·         ההלוואה ניתנת ללא מגבלת זמן ופירעונה יידרש, בין היתר, רק במועד שבו אחרון הלווים בין בני הזוג יעזוב את הבית מכל סיבה שהיא (חריג בעניין זה הוא מעבר לבית מוגן, כאשר הלווים יידרשו לסלק את המשכנתא בטווח של עד 5 שנים מיום המעבר).

·         ניתן לסלק את המשכנתא בכל זמן שהוא, ללא קנסות פירעון מוקדם.

·         קבלת ההלוואה מותנית בגילם של הלווים (הלווה צעיר בין בני הזוג חייב להיות לפחות בגיל 60), אולםהיא אינה מותנית במצבם הבריאותי והיא אינה מותנית בהכנסות הקיימות וגם לא ברקורד הבנקאי של הלווים (למעט פשיטת רגל או כינוס נכסים).

·         הבעלות על הנכס נשארת בבעלותם המלאה של הלווים והם נשארים לגור בביתם כלל שירצו..

·         ההלוואה מנוהלת במסלול של ריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן.

·         ההלוואה כרוכה בהוצאות הקמה בהם - דמי הקמת הלוואה (יינתנו בחלקם במסגרת ההלוואה המאושרת), שמאות ועו"ד מטעמם של הלווים לצורך החתמתם על מסמכי ההלוואה. בנוסף, להלוואה יצטרפו מידי חודש דמי ניהול של ההלוואה.

·         במידה וללווים קיימת כבר משכנתא על נכס המגורים שבבעלותם הם יידרשו תחילה לסלקה ורק לאחר מכן תועבר לחשבונם יתרת הכספים.

יעוד ההלוואה

המשכנתא ההפוכה ניתנת לכל מטרה שחפצים בה הלווים, למשל- סילוק משכנתא קיימת,סילוק הלוואות קיימות, סיוע לילדים ברכישת דירה או לצרכים אחרים כמו :שיפוץ הבית וכל צורך קיים אחר.

תהליך קבלת המשכנתא הינו פשוט ואינו מורכב .

יועצי המשכנתאות לשירותך!

התקשר/י 1-700-553-558 או הזמן/י יועץ TIM לביתך...
 
 

ספרו לחברים על TIM