ביטוח למשכנתא

 

בקבלת משכנתא, יידרש הלווה להמציא לבנק המלווה 2 פוליסות ביטוח :

א. ביטוח חיים – מדובר בפוליסת ביטוח המשועבדת לבנק.הפוליסה הנדרשת תהייה בגובה המשכנתא המבוקשת ועל שמם של הלווים.

מטרתה- 
בקרות חלילה אירוע ביטוחי, חברת הביטוח תכסה את יתרת המשכנתא המנוהלת בבנק.

הפוליסה חייבת להיות משועבדת לטובת הבנק המלווה עם הוראה בלתי חוזרת.

מומלץ באותו הקשר לבחון גם פוליסה של אובדן כושר עבודה (למי שפוליסה כזו לא קיימת).

עלויות ביטוח החיים כפופות למצבו הבריאותי של המבקש/ת.

חשוב לדעת, כי במקרים של בעיות רפואיות קשות, ייתכן וחברת הביטוח תסרב לבטח את המבקש/ת וחשוב מאוד ליידע את הבנק על כך מראש.

בנק יכול לסרב לתת משכנתא אם ללווים לא יהיה ביטוח חיים!!!

ב. ביטוח למבנה – מדובר בפוליסה המשועבדת לבנק, הפוליסה הנדרשת תהייה על פי ערכו לכינון של נכס המגורים.
ערך כינון משמעו -  העלות הכספית הנדרשת כדי להביא את הנכס למצבו בטרם קרות האירוע. הפוליסה מכסה הגנות מפני חלילה רעידות אדמה, נזקים למבנה, נזקים לצנרת בנכס..

כיום, בכל סניף בנק למשכנתאות, קיימת עמדה לקבלת הצעות ביטוחים, מומלץ מאד לקבל מהם הצעות מחיר ולבחון אותם גם מול סוכני ביטוח אחרים. הרציונל – קבלת הצעות לפוליסות המתאימות לצרכים של הלווה ובפרמיה (תשלום חודשי) הכי נמוכה .

יש לזכור כי אורך חייהן של הפוליסות הללו זהה לאורך חיי המשכנתא והפרמיות החודשיות צמודות למדד המחירים ולשינויי גיל, מאידך, מאחר ויתרת המשכנתא לאורך שנים פוחתת חשוב שהפרמיה כל העת תהייה מותאמת.

רצוי מאד לבקש מהסוכן ביטוח לוח סילוקין של הפוליסות ולבחון את סה"כ הפרמיות הצפויות להיות משולמות כדי לטרפד כל מיני "מבצעים של הנחות" בשנה הראשונה או השנייה..

אחת לתקופה מומלץ מאד לבחון מחדש את תשלומי הפרמיה – כמעט תמיד ניתן יהיה להוזילן .

יועצי המשכנתאות לשירותך!

התקשר/י 1-700-553-558 או הזמן/י יועץ TIM לביתך...
 
 

ספרו לחברים על TIM